ที่ปรึกษากฏหมาย ล่าม ผู้เชี่ยวชาญภาษากฏหมาย เฟิสท์ ดาต้า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

 กฏหมาย ทนายความ งานด้านที่ปรึกษา สืบสวน ทั่วราชอาณาจักร บริการของเรา

- ที่ปรึกษากฏหมายสากล

- ทนายความ

- ล่าม ผู้เชี่ยวชาญภาษากฏหมาย

- ทรัพย์สินทางปัญญา

- เจรจาการค้าระหว่างประเทศ

- บริการสืบสวน นักสืบ ประกันภัย งานบังคับคดี

 

 


               สำนักงานกฏหมาย, บริษัทนักสืบ, บริการสืบสวน, ฟ้องหย่า, รับปรึกษาและว่าความ, รับสืบสวนสอบสวน, ฟ้องร้องเรียกค่าทดแทน, บริการนักสืบเอกชน, สืบติดตามพฤติกรรมบุคคล, เร่งรัดหนี้สิน, งานบังคับคดี, งานประกันภัย, อายัดทรัพย์, ยึดทรัพย์, ประนอมหนี้, เฉลี่ยทรัพย์, สืบพฤติกรรมชู้สาว, สืบจับตามหมายจับของศาล, สืบหาพยานในคดี, ที่ปรึกษากฏหมาย, ที่ปรึกษากฏหมายสากล, กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ, กฏหมายการค้าอิเล็กทรอนิกส์, กฏหมายอาชญากรรมระหว่างประเทศ, บริการล่าม ผู้เชี่ยวชาญภาษากฏหมาย, จดสิทธิบัตร, จดเครื่องหมายการค้า, ล่ามภาษาต่างประเทศ

 

 


 

 

 

 

 
บริการของเราที่ปรึกษากฏหมายสากล

ให้คำปรึกษากฏหมายระหว่างประเทศ... แบบครบวงจร

1. กฏหมายสิทธิมนุษยชน

2. กฏหมายอาชญากรรมระหว่างประเทศ

3. กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ

4. กฏหมายการค้าอิเล็กโทรนิคส์

5. ให้คำแนะนำข้อมูลกฏหมายของกลุ่มประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, จีน, มาเลเซีย, สิงคโปร์ เป็นต้นทนายความ


- บริการทนายความอาวุโส ที่มีประสบการณ์ ว่าความกว่า 20 ปี พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

- บริการว่าความ, แก้ต่างคดี, ฟ้องร้องอรรถคดีทั่วราชอาณาจักร

- บริการทนายความที่ใช้ภาษาต่างประเทศได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศษ และจีน โดยไม่ต้องใช้ล่าม

- บริการทนายความและที่ปรึกษาในต่างประเทศหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการล่าม - ผู้เชี่ยวชาญภาษากฏหมาย

บริษัทฯ ให้บริการจัดหาล่ามภาษากฏหมายตามหลักการและสิทธิของบุคคลต่างชาติที่ต้องใช้ล่ามภาษาของประเทศตนเอง เพื่อแปลเป็นภาษาระหว่างกันตามต้องการ ได้แก่ ล่ามภาษาต่างๆ ดังนี้

1. ล่ามภาษาอังกฤษ

2. ล่ามภาษาฝรั่งเศษ

3. ล่ามภาษาเยอรมัน

4. ล่ามภาษาจีนกลาง

5. ล่ามภาษาญี่ปุ่น

6. ล่ามภาษาเกาหลี

7. ล่ามภาษาไต้หวัน

8. ล่ามภาษาสเปน

9. ล่ามภาษาอิตาลี่

10. ล่ามภาษารัสเซีย

11. ล่ามภาษาเม็กซิกัน

12. ล่ามภาษาอินเดีย

13. ล่ามภาษาลาว

14. ล่ามภาษาพม่า

15. ล่ามภาษาเขมร

16. ล่ามภาษาเวียดนาม

17. ????????????????????? ล่ามภาษาอินโดนีเซีย

18. ล่ามภาษาท้องถิ่นจีน เช่น ฮกเกี้ยน, แต้จิ๋ว, ไหหลำ เป็นต้น

19. ล่ามภาษาดัทช์ (เนเธอร์แลนด์)

20. ล่ามภาษาตากาล็อก (ท้องถิ่นมาเลเซีย)

21. ล่ามภาษายาวี (ท้องถิ่นมาเลเซีย)

22. ล่ามภาษาในกลุ่มประเทศอาหรับ

23. ล่ามภาษาต่างประเทศต่างๆ ในทวีปอาฟริกา

24. ล่ามภาษาต่างประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาใต้

บริษัทมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานทูตของทุกประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทรัพย์สินทางปัญญา

- ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้เชี่ยวชาญ

- ให้บริการจด สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายร่วม, เครื่องหมายบริการ และจดแจ้งลิขสิทธิ์ โดยยตัวแทนสิทธิบัตรที่มีความเชี่ยวชาญ

- ให้การคุ้มครองสิทธิ์ ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท

- จัดทำแผนธุรกิจ และแหล่งเงินทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศการเจรจาการค้าระหว่าง

              ให้คำปรึกษา จัดเตรียมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในกรอบการค้าต่างๆ โดยเฉาพะการประสานงานด้านข้อมูลเฉพาะทางกับกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และองค์การการค้าโลก (WTD) เช่น เรื่องสืบเนื่องการเจรจาสินค้าเกษตร, อุตสาหกรรม, กฏระเบียบทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ที่ปรึกษากฏหมาย ล่าม ผู้เชี่ยวชาญภาษากฏหมาย เฟิสท์ ดาต้า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.”

Leave a Reply

Gravatar